Home » Genealogie » Eerste overlijdensakte van Hubertine Elise van Meerten (1831-1900)

Eerste overlijdensakte van Hubertine Elise van Meerten (1831-1900)

Eerste overlijdensakte van Hubertine Elise van Meerten (1831-1900) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Houten.

Hierboven wordt de eerste overlijdensakte van Hubertine Elise van Meerten (1831-1900) weergegeven.1 Op 14 april 1900 verscheen Johannes Markenhof (1863-1921) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Houten om aangifte te doen van het overlijden van Hubertine Elise. Johannes was zes en dertig jaar en wegwerker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan van Arkel (1847-1911), drie en vijftig jaar oud en veldwachter van beroep. Zij verklaarden dat Hubertine Elise op 14 april 1900 om twaalf uur in de middag is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Amsterdam en woonachtig te Leiden.2 Hubertine Elise was de ongehuwde dochter van wijlen de echtelieden Lambert van Meerten (1792-1847) en Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Houten, Overlijdensakten, 1900, aktenummer 18. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hubertine-elise-van-meerten-1831-1900/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-lambert-van-meerten-1792-1847-en-guillelmine-caroline-vosmaer-1797-1881/.