Home » Genealogie » Overlijdensakte van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932)

Overlijdensakte van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932)

Overlijdensakte van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932) weergegeven.1 Op 12 maart 1932 deed Jan Willem van Meerten (1878-1944) in de Gemeente Tiel aangifte van het overlijden van zijn halfbroer Dirk Martinus Vermeer. Jan Willem was vier en vijftig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Dirk Martinus is overleden op 11 maart 1932 om twaalf uur in de middag. Hij werd vier en zestig jaar oud, is ongehuwd gebleven en was zonder beroep. Dirk Martinus was een zoon van Elizabeth Vermeer (1845-1900).2 Volgens de akte woonde hij te Kesteren, maar dit is onjuist hij woonde in het dorp Opheusden, Gemeente Kesteren. Vermoedelijk is Dirk Martinus in het ziekenhuis te Tiel overleden. De akte werd opgemaakt in tegenwoordigheid van Bastiaan den Daas (1876-1963), zes en vijftig jaar oud en gemeentebode van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Tiel, overlijdensakten, 1932, aktenummer 37. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De naam van de verwekker is onbekend. Later is Elizabeth getrouwd met Jerfaas van Meerten (1837-1908). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.