Home » Genealogie » Twee biografische woordenboeken over ds. Gerardus van Aalst (1678-1759)

Twee biografische woordenboeken over ds. Gerardus van Aalst (1678-1759)

Gerardus van Aalst (1678-1759) was predikant in drie Nederlandse gemeenten. Hij was getrouwd met Aletta van Meerten (1666-1744).1 Twee biografische woordenboeken schrijven over hem. Hieronder de weergave hiervan.2

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

In het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek verschijnt een korte omschrijving. Geradus is geboren in 1678 en overleden op 29 juni 1759. Hij studeerde theologie aan de Hogeschool te Leiden. Gerardus was van 10 augustus 1704 tot en met 1706 predikant te Vuren en Dalen. Van 1706 tot en met 1715 te Sommelsdijk. Van 1715 tot en met 1754 te West-Zaandam. Hij was getrouwd met Aletta van Meerten. De biografie weet te vermelden dat hij een aantal werken uitgaf: (1) De parabel van den Zaaier, verklaart en toegepast in vier predikatien over Matth. XIII: 3-8 (Amsterdan 1748), (2) Geestelijke Mengelstoffen oft Godvrugtige Bedenkingen (Amsterdam 1754), (3) Proeve des Geloofs, ofte eene korte verhandeling over de XXI Vrage van den Heidelbergsche Catechismus (Amsterdam 1749), en (4) Jubeljaarspredikatie gedaan den 11en Augustus 1754 te West Zaandam over Ps. LXXI:17,18 tot gedagtenisse van zijnen 50 jarigen dienst in drie gemeenten (Amsterdam 1754). Als bron wordt Visscher en van Langeraad, Het Protestantse Vaderland I bladzijde 2 uit 1903 weergegeven.

Biographisch Woordenboek der Nederlanden

In het Biographisch Woordenboek der Nederlanden wordt Gerardus van Aalst ook genoemd. Van Aalst wordt genoemd een godgeleerd schrijver. Hij was predikant te Vuren en Dalem (vanaf 1704), te Sommelsdijk (vanaf 1706) en te West-Zaandam (vanaf 1715). In deze laatste gemeente is hij op 29 juni overleden. Van Aalst mocht ruim 50 jaar ‘in den Wijngaard des Heeren’ arbeiden. Hij werd in 1755 emerituspredikant.

Van der Aa noemt de volgende werken:

  1. De Parabel van den Zaijer, verklaart en toegepast in vier Predikatiën (Amsterdam 1748).
  2. Geestelijke Mengelstoffen, ofte Godvruchtige Bedenkingen over eenige gewigtige waarheden (Amsterdam 1754, twee delen, 8 drukken).
  3. Vijftigjarige Jubelgedachtenis over Ps. LXXI. 17 en 18 (Amsterdam 1754, 8 drukken).
  4. Proeve des Geloofs, ofte eene korte Verhandeling over de XXI. vrage van den Heidelbergsche Catechismus, en verder over de regten aart en natuur van het waare zaligmakend Geloof enz. (Amsterdam 1755).

Als bronnen worden Chalmot, Biografisch Woord en Van Abkoude en Arrenberg, Naamregister van Nederduitsche boeken genoemd.

Voetnoten

  1. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-aletta-van-meerten-1666-1744-en-gerardus-van-aalst-1678-1759/. Op deze pagina is alle relevante biografische informatie van dit echtpaar te vinden.
  2. De bronnen hiervoor zijn resp. https://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#source=4&page=8&view=imagePane en https://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog01_01.xml&page=22&view=imagePane.