Home » Genealogie » Trouwbewijs van Claes van Meerten (?-?) en Teuntien Cornelis (?-?)

Trouwbewijs van Claes van Meerten (?-?) en Teuntien Cornelis (?-?)

Hierboven wordt het trouwbewijs weergegeven van Claes Dircksen van Meerten en Teuntien Cornelis.1 Claes en Teuntien zijn op attestatie van Zoelmond op 24 februari 1666 ingeschreven in de gemeente Zoelen. Claes Dircksen was een jongeman uit Zoelen en Teuntien Cornelis was een jongedochter uit Zoelmond. Op 6 april 1667 deden ze belijdenis voor de kerkenraad en werden ze aangenomen als lid.2

Voetnoten

  1. Bron: Zoelen, b. Zoelen, Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente, Doopen trouwboek, a. Doopinschrijvingen 1642-1703, b. Trouwinschrijvingen 1642-1669, 1674-1707, R.B.S. 1859. Bladzijde 106. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zie: https://oorsprong.info/bewijs-van-lidmaatschap-van-claes-van-meerten-en-teuntgen-cornelis/.