Home » Genealogie » Bewijs van lidmaatschap van Claes van Meerten (?-?) en Teuntgen Cornelis (?-?)

Bewijs van lidmaatschap van Claes van Meerten (?-?) en Teuntgen Cornelis (?-?)

Hierboven wordt het lidmaatschap van de gemeente Zoelen weergegeven van Claes van Meerten en Teuntgen Cornelis.1 Op 6 april 1667 deden zij belijdenis van het geloof en werden zij aangenomen als lid. Claes wordt hier weergegeven als Nicolaes. Uit deze aantekening blijkt dat ze beiden getrouwd zijn als ze belijdenis doen.

Voetnoten

  1. Bron: Zoelen, b. Zoelen, Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente, Doopen trouwboek, a. Doopinschrijvingen 1642-1703, b. Trouwinschrijvingen 1642-1669, 1674-1707, R.B.S. 1859. Bladzijde 69. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.