Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 81

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 81

“En Heer Antonis van Abcoude van Merthen Ridder Heer van Essestijn is Anno 1573 daer nae binnen Uijteregt in de huijsinge van Soudenbalk seer krank geworden en aldaer doen overleden en inden Heere gerust den 27 jan. En is van Uijtert nae Cuijlenburgs gebracht het welke hij in sijn leven begeert hadde en aldaer begraven.

Mae ies hebbe sijs blasveen gevonden tot Uijtert in S. Jans kerk inden hoes soo dat wel seker is daer begraven te west. Maer dat is nu met de Nieuwe Kortegaert Anno 1683 verdestrueert en te niet gedaen. In de kelder niet de jare leijt na onder de vloer lanke schoorsteen inde Kortegaerde. Nu is het blasvisc gehangt. Dit hebbe ins selfs vinden staen in Blasoen met 8 Quartiren.

Antoni van Merthen sno primario
scutis hirofolimi domi ab Essestijn.

Quis dese 8 Quartirs van hem, sijn soonen, sijs huijsvrou

Abcoude van Essestijn
Grave Lalijn
Monfoort
Grave Lesenburgs
Wijck
Alendorp
Drakenburgs
Huchtenbroek”

In de kantlijn staat één aantekening:

Aantekening 1: Naer is dese soon die daer seker begraven is soo als de gweert in duugt wijsen en ind beving + boven dese staetds bank ind vens den dokeng dezes S. Btces Memorie IIII 1685. Macht Scherder het Blasoen vrij die soos Heer Henderic.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.