Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 80

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 80

“De derde dochter van Heer Antonis ar. voornoemt was genaemt jofferou Maria van Abcoude van Merthen is ongehout deser werrelt overleden op ’t Huijs te Maersen, en in de kerk tot Maersen op ’t coor begraven Anno 15.

Die vrouw moeder van dese kinderen ue hoogstwelgebooren vrouwe Anna Gravinne van Lalijs vrouwe van Essestijn als sij vele jaeren seer rustelics ende stil met haer laeste man geleeft hadde, Heer Antonis van Abcoude van Merthen ridder Heer van Essestijn deser werrdet overleden en in de u HEERE gerust tot Uijterecht in de huijsinge van Monfoort daer sij in gelijftocht was, den 14 jan. Anno 1560 en wierde nae Monfoort gebracht alwaerse bij haer eerste man den Heere van Monfoort begraven is.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.