Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 79

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 79

“De twede dochter van Heer Anthonis van Abcoude van Merthen Ridder Heer van Essestijn was genaemt jofferou Barbera van Abcoude van Merthen die is getrout met vrinden raet aen een Stichs edelman genaemt Joncker Gerrit van Soudenbalk Heer van Urck du Emeloort daer hij geprokereert heeft twee soonen ende eene dochter dis is genaemt.

Jofferou Anna van Soudenbalk.

Den ouste soon Joncker Johan van Soudenbalk.

Den jonste soon Jonc. Anthonis die stereff nae dat hij even gedoopt was.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.