Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 71

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 71

“De illustris ae ingenna prebaae domina aloeg ond is struijsters.

Joncker Anthonis van Abcoude van Merthen van Essestijn soon van Joncker Johan en van jofferou Van Monfoort is van sijn ouders seer jons ter schol beselt en daer naetic hoef en daer gewone passie van menheer de Baron van Gaesbeek en was die dochter soon van de Heer van Monfoort waer mede hij reijsie naer Spaenie en in ’t hof van de rijsen daer nae met sijn heer weder uijt Spaenie gekomen sijnde tot Brussel in Brabant soo diende hij sijn heer seer getrouwelic soo tot Brussel in ’t hof als aen ’t hof van Gaesbeek daer hij Franse taele leerde en nae dat hij sijn heer langs gedient hadde ende veele zulce heere huijsen en hoven gefrequenteert hadde.”

In de kantlijn staat twee aantekeningen:

Aantekening 1: “Nignavit baro Betreisch consul.”

Aantekening 2“Jos Herts.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.