Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 70

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 70

“Het welke was de naetenilucke dochter van de Heer Lodewijk van Monfoort heer van ter Veer w. die genaemt was jofferou Machtolt van Montfoort die hij troude en daer hij bij prokereerde eene soon en eene dogter Anna genaemt.

Dese jofforou Anna van Abcoude van Essestijn is getrout aen Joncker Joost van Renesse van Wulp binnen Uijteregt en die sijn moeder een joff. Kuijnre uijt de provintie van Overeijsel van geslacht was daerse kinderen bij geprokereert heeft. Als men daer van sics kan inde aliantie en familie was Slijtloef ende Renesse. Nota hier Anno sterf vervolgs te sien comissirs.

Joncker Johan van Abcoude van Merthen van Essestijn vader van dese soon ende dochter is overleden en inde Heere gerust ende sijs huijsvrou jofferou Machtolt van Monfoort Anno. Daer-nae ende begraven op coor in de kerk van Maersen.”

In de kantlijn staat twee aantekeningen:

Aantekening 1: Bij Machtolt van Montfoort staat het volgende: “Die haer moeder genaemt was Joff. Trindeij van familie.

Aantekening 2: “Jan van Renese Heer tot Wulif moeder Cuijlenburgs. Joff. Elit Frays van Kuijnre die haer vader was Adrius Frays Cuijnre moeder Hadewig van Essdestije waer van meente sterkefien.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.