Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 54

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 54

“Den ouste soon was zijn naem Errenst van Abcoude van Merthen.

Den tweede soon was genaemt Joncker Gerrit van Abcoude van Merthen welke ongehout in den jaerds 1434 overleden is.

De ouste dochter was haere naem joffrou Johanna van Abcoude van Merthen naer haers vadrs eerste huijsvrou vernoemt.

De twede dochter was haere naem joffrou Maria van Abcoude van Merthen. Dese twee gesusterds diende voor Staetjoffers bij de vrouwe van Gaesbeek w. huijsvrou van heer Jacob Baron van Gaesbeek van Abcoude van Wijck te Deurstede van de Landen van Putten en Strije Ine, Maerschalk van Henegou, Stadthouder van Holland ende Westvrieslandt.

En na de doodt van haer vrouwe en mestresse sijn dese twee gesusterds nae dat de Baron van Gaesbeek haer bijde mit goet wil vanhier hadde.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.