Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 51

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 51

“Hier in ‘t vervolgs is te sien de dissendenten ofte Aliantien van het geslachten van Abcoude van Merthen beginnende met den jaeren Ao 1407 tot den dags van heden Ao 1684.

Gesprooten uijt den edele welgebooren geslachten van Abcoude van Wijk te Deursteden Baron van Gaesbeek Putten ende Geervliedt soo is dat Heer Willem van Abcoude van Wijk te Deursteden geprokereert heeft bij de edele gebooren jofferou Johanna Merthes Heer Johan van Merthen ridder dochter die hij geprokereert hadde bij sijn vrou die dochter was van Heer Godert van Everdingen ridder een soon genaemt joncker Johan van Abcoude van Merthen.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.