Home » Genealogie » ’t Was anders – Verwarring rond twee echtparen Vonck en Van Eck

’t Was anders – Verwarring rond twee echtparen Vonck en Van Eck

Genealogisch onderzoek is als het leggen van een grote puzzel, waarvan de doos met de originele foto ontbreekt.1 Vaak gaat het leggen van de puzzelstukjes goed, zeker als er veel materiaal beschikbaar is. Soms gaat het leggen van de stukjes niet goed of wringt er toch iets. Dat overkwam mij bij het voorlaatste artikel in De Baron. Na verder onderzoek ben ik er achter dat het toch anders ligt.2

Tekening van de grafzerk van Johan van Eck van Panthaleon en Aleid van Meeckeren in de Hervormde Kerk te Ingen. Getekend door Van Hangest d’Yvoy. Bron: KNGGW.

Vandaag was ik bezig voor een nieuw artikel in De Baron over een stuk land te Ingen, wat in wisselend bezit is geweest van Van Meerten en Van Eck. In deze bron kwam ene Margriet van Eck voor die getrouwd is geweest met Adrian Vonck. In het in de inleiding genoemde artikel schreef ik dat Margriet de dochter was van Johan van Eck en Aleid van Meeckeren. Wanneer die informatie vergeleken wordt met informatie over het stuk land te Ingen kan dát onmogelijk kloppen. Een nazaat van Johan en Aleid zou dan heel ver over de honderd jaar moeten zijn geworden. In het genoemde artikel stelde ik Adrian Vonck gelijk met Jan Vonck. Nu weet ik echter dat dit niet correct is. Het detail in een getekende kwartierstaat, elders op deze website, moet dan ook anders.3 Met dank aan de website van Gert-Jan Vonk (Genealogie Vonck van Lienden) wordt duidelijk hoe het wél zit. Vooral de Genealogie van Dirck Vonck van Lienden liet zien hoe het is.4 Op die hele website kom ik, als de Heere het geeft, in een later artikel op terug.

Dirck Vonck van Lienden was getrouwd met Johanna Pelgromsdochter de Kemp. Zij kregen, volgens de hierboven genoemde genealogie, ten minste zes kinderen. Eén zoon heette Jan Vonck van Lienden. Hij was getrouwd met Aleid van Eck van Panthaleon. Aleid was de dochter van Johan van Eck en Aleid van Meeckeren. Hier wordt de eerste verwarring opgelost. Maar hoe zit het dan met Margriet? Een andere zoon van Dirk Vonck van Lienden heette Pelgrom Vonck van Lienden. Pelgrom Vonck van Lienden was getrouwd met Alit (Noest). Zij kregen, volgens de genoemde genealogie, ten minste vijf kinderen. Eén van deze kinderen heette Adriaen Pelgromszoon Vonck van Lienden. Hij was getrouwd met Margriet van Eck van Panthaleon. Deze Margriet was een dochter van Johan van Eck en Margriet Bilersdochter. Johan van Eck was de zoon van Bartholomeus van Eck én Katrijn van Meerten. Adriaen en Margriet kregen ten minste zeven kinderen waaronder Johan Vonck van Lienden en Margriet Adriaensdochter Vonck van Lienden, resp. vernoemd naar hun opa en oma.

De puzzel lijkt nu beter opgelost, de stukjes moesten namelijk anders gelegd worden. In het komende artikel dat D.V. volgt hoop ik te laten zien dat het oplossen van deze puzzel leidt tot het oplossen van weer andere puzzelstukjes.

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/feedback-vragen-2023-de-puzzel-van-de-drie-dircken-opgelost/.
  2. In de onlineversie van het artikel heb ik de genoemde correctie doorgevoerd, helaas is dat in de papieren versie niet meer mogelijk: https://oorsprong.info/achtergronden-bij-de-grafsteen-bartholomeus-van-eck-en-katrijn-van-meerten-te-ingen/.
  3. https://oorsprong.info/spitten-in-het-wapenboek-van-maximiliaan-louis-van-hangest-dyvoy-6-de-rouwborden-van-drie-telgen-uit-het-geslacht-van-eck-overleden-in-1658-1662-en-1669/.
  4. https://www.gertjanvonk.nl/kws/genvonckgrafisch/index.html.