Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (10) Het rouwbord van Ernst van Abcoude van Meerten (1594-1635)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (10) Het rouwbord van Ernst van Abcoude van Meerten (1594-1635)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De tiende bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Ernst van Abcoude van Meerten.

Het rouwbord van Ernst van Abcoude van Meerten was, samen met die van zijn eerste en tweede vrouw3, te vinden in kerk van Vianen. De tekst op het rouwbord luidt “Hier leijt begrave den Hoog Edele Gebooren Ernst van Abcoude van Meerten, oud 63 Jaaren 6 Maenden, in den jaeren 1625 geworden Drossaerd Surintendent van Zijn Excel: van Brederode, der Vrije Steede en Landen van Vianen, Meijde, Noordeloos Lc. Sergeant Major en Captein te voet, van het Eerste Hollandsche Regiment van de Graef van Brederode, na dat hij het land ruim 44 jaeren, gedient hadde. Godzalig in den Heeren ontslapen, binnen Vianen op den 14 Sept. 1657”. In het midden zien we in een schild het familiewapen Van Abcoude van Meerten. Ernst was eerst getrouwd met Lucia van Reede en daarna met Gerardina van Waenroij. Aan de linkerkant van dit rouwbord zien we de wapens van: Van Abcoude van Meerten en Van Waenroij. Aan de rechterkant zien we alleen het wapen van: Splijthoff. De andere schildvorm is leeg. Het rouwbord hing ‘in eenen Capel teegens over dien van Brederode’.

Uitleg: Ernst van Abcoude van Meerten was een zoon van Pieter van Abcoude van Meerten en Anna Splijthoff. Vader Pieter was een zoon van Johan van Abcoude van Meerten en Anna van Grol.4 Het bord van de moeder van Anna Splijthoff ontbreekt. Waarschijnlijk was zij een dochter van Helmig Splijthoff en Maria van Renesse (van Wulven). Zij was de dochter van Adriaan van Renesse en Anna van Abcoude van Meerten.

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Zie daarvoor de negende en elfde bijdrage.
  4. Bijzonder is dat hier het familiewapen van Van Waenroij staat, terwijl Anna een Van Grol is. Is hier mogelijk een fout gemaakt door de tekenaar of bordenmaker?