Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (25) Het rouwbord van Geertruijd van Nyenrode (1528-1608)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (25) Het rouwbord van Geertruijd van Nyenrode (1528-1608)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De vijfentwintigste bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Geertruijd van Nyenrode (1528-1608).

Het rouwbord van Geertruijd van Nyenrode was te vinden in de kerk te Amerongen. De tekst op het rouwbord luidt “Ao XVIC en VIII den VI Aprilis is in den Heeren gerust. na dat zij geleeft had 80. jaar en drie daagen. die Edelen Geboortige vrouwe, vrouwe Geertruijd van Nienrode dogter van Heer Ernst van Nienrode Ridder en van Vrouwe Margareta va Renesse. Weduwe wijlen Heer Godefroij van Reede, Ridder Heere tot Paesvelt Amerongen, Nederhorst en eertijds Schout van deese Stad Utrecht, die overleeden was den XXI April Ao LXXXV na CDD. oud zijnde LXVIII Jaare. VII maenden IX dagen. hare ziele wil God zij genade ende uwe leser als ú beurt morgen sal weezen.”. In het midden zien we het gedeelde familiewapen van Van Reede en Van Nyenrode. Aan de linkerkant van dit rouwbord zien we de wapens van: Van Nyenrode, Van Beieren, Taets van Amerongen en Van Abcoude van Meerten. Aan de rechterkant zien we de wapens van: Van Renesse, Van Culemborg, Freys van Kuinre en Van IJsselstein.

Uitleg: Geertruijd was een dochter van Ernst van Nyenrode en Margaretha van Renesse. Vader Ernst was een zoon van Gijsbert van Nyenrode en Geertruijd Taets van Amerongen. Moeder Margaretha was een dochter van Jan van Renesse en Aleijd Freys van Kuinre. Opa Gijsbert was een zoon van Splinter van Nyenrode en Johanna van Beieren. Oma Geertruijd een dochter van Ernst Taets van Amerongen en ? van Abcoude van Meerten.3 Opa Jan was een zoon van Jan van Renesse en Margaretha van Culemborg. Oma Aleijd was een dochter van Adriaan Freys van Kuinre en Hadewich van IJsselstein. Het rouwbord is wat onduidelijk over de overlijdensdatum van Geertruijd, onder het gedeelde schild staat 1605, in de tekst staat 1608. We hebben de laatste aangehouden, maar het zou ook goed kunnen dat het om 1605 gaat.

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Ik meen dat hier een foutje ingeslopen is en dat hier het wapen van Abcoude van Wijck mee bedoeld is. Ernst is namelijk niet getrouwd geweest met een Van Abcoude van Meerten. Maar eerst met Johanna van Driebergen en later met Agnes van Abcoude van Wijck.