Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (26) Het rouwbord van Godert van Reede (1593-1641)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (26) Het rouwbord van Godert van Reede (1593-1641)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De zesentwintigste bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Godert van Reede (1593-1641).

Het rouwbord van Godert van Reede was te vinden in de kerk te Amerongen. De tekst op het rouwbord luidt “De Wel Ed: Geb: Heer Jo Godert van Reede. VrijHeer van deze Hooge Heerlijkheid Amerongen de. Compareerende in het Lid van de Heere Edele es Ridderschap ’s lands van Utrecht. Gecommitteert ter vergadering van de Hoog Moogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. gestorven getrouw voor ’t Vaderland te Bergen op Zoom den III October 1641. oud zijnde. XLVIII jaren VIII Maend. 11 dagen. rust hier bij zijne voorouders onder deeze Tombe”. In het midden zien we het familiewapen van Van Reede. Aan de linkerkant van dit rouwbord zien we de wapens van: Van Reede, Van Ruijtenberg, Van Goor, Van Montfoort, Van Nyenrode, Taets van Amerongen, Van Renesse en Freys van Kuinre. Aan de rechterkant zien we de wapens van: Van Oostrum, Van Malsen, Van Abcoude van Meerten, Van der Haer, Van Oostrum, Van Ruijtenberg, Spruyt van Kriekenbeek en Van Schonevelt

Uitleg: Godert was een zoon van Frederik van Reede en Cornelia van Oostrum. We volgen eerst de linkerkant. Vader Frederik was een zoon van Godefroij van Reede en Geertruijd van Nyenrode. Opa Godefroij was een zoon van Adriaan van Reede en Lucia van Goor. Oma Geertruijd was een dochter van Ernst van Nyenrode en Margaretha van Renesse.3 Overgrootvader Adriaan was een zoon van Goert van Reede en Jutte van Ruijtenberg. Overgrootmoeder Lucia was een dochter van Johan van Goor en Johanna van Montfoort. Overgrootvader Ernst was een zoon van Gijsbert van Nyenrode en Geertruijd Taets van Amerongen. Overgrootmoeder Margaretha was een dochter van Johan van Renesse en Aleijd Freys van Kuinre. Nu gaan we verder met de rechterkant. Moeder Cornelia was een dochter van Johan van Oostrum en Maria van Oostrum. Opa Johan was een zoon van Dirk van Oostrum en Heilwich van Abcoude van Meerten. Oma Maria was een dochter van Johan van Oostrum en Maria Spruyt van Kriekenbeek. Overgrootvader Dirk was een zoon van Nicolaas van Oostrum en Mathia van Malsen. Overgrootmoeder Heilwich was een dochter van Willem van Abcoude van Meerten en Woltera van der Haer. Overgrootvader Johan was een zoon van Johan van Oostrum en Petronella Bochoven van Jutphaas.4 Overgrootmoeder Maria was een dochter van Bruyninck Spruyt van Kriekenbeek en Maria van Schonevelt.5

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Haar rouwbord is ook in de kerk van Amerongen te vinden, zie: https://oorsprong.info/spitten-in-het-wapenboek-van-maximiliaan-louis-van-hangest-dyvoy-25-het-rouwbord-van-geertruijd-van-nyenrode-1528-1608/.
  4. Waarom hier Van Ruijtenberg staat is mij niet bekend.
  5. Elders wordt zij Maria van Sonnevelt genoemd.