Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Leonard van Meerten (1731-1802)

Begraafinschrijving van Leonard van Meerten (1731-1802)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Leonard van Meerten (1731-1802) weergegeven.1 Hij werd op 1 november 1802 begraven buiten de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Leiden. De kosten voor de begrafenis bedroegen twaalf gulden. Leonard woonde aan ‘den ouden Rijn na Catwijk aan Zee’.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Leiden, DTB Begraven 1796-1822, p. 24. Te raadplegen via de website Erfgoed Leiden: www.erfgoedleiden.nl.