Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (11) Het rouwbord van Gerardina van Waenroij (1594-1635)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (11) Het rouwbord van Gerardina van Waenroij (1594-1635)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil ik het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De elfde bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Ernst van Abcoude van Meerten.

Het rouwbord van Gerardina van Waenroij was, samen met die van haar man3, te vinden in kerk van Vianen. De tekst op het rouwbord luidt “Int Jaer ons Heeren 1639 den 16 Januarij is in den Heeren gerust de Wel. Edele vrouwe Gerardina van Waenroij in haer leeven huijsvrouw van den Wel. Edele Gestrenge Heer Ernst Abcoude van Meerten. Drossard en Captein tot Vianen”. In het midden zien we in een gedeeld schild de familiewapens Van Abcoude van Meerten en Van Waenroij. Gerardina was getrouwd met Ernst van Abcoude van Meerten, weduwnaar van Lucia van Reede. Op het rouwbord ontbreken de kwartieren.

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Zie daarvoor de negende en elfde bijdrage.