Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willemina Timmer (1795-1874)

Overlijdensakte van Willemina Timmer (1795-1874)

Overlijdensakte van Willemina Timmer (1795-1874) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Buren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willemina Timmer (1795-1874) weergegeven.1 Op 24 november 1874 verscheen Hendrik van Doorn (1813-1889) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Buren om aangifte te doen van zijn vrouw. Hendrik was een en zestig jaar oud, veldschutter van beroep en de echtgenoot van de overledene. Hij deed de aangifte samen met Gerrit Jan Reinold (1828-1903), zes en veertig jaar oud en gemeente bode van beroep. Zij verklaarden dat Willemina op 23 november 1874 om half vier in de middag te Erichem in de ouderdom van negen en zeventig jaar is overleden. Ze is geboren te Lienden op 10 april 1795 en woonachtig te Erichem.2 Willemina was gehuwd met Hendrik van Doorn en de dochter van wijlen de echtelieden Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822). 3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Buren, overlijdensakten, 1874, aktenummer 33. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-willemina-timmer-1795-1874/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.