Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willemina van Meerten (1833-1843)

Overlijdensakte van Willemina van Meerten (1833-1843)

Overlijdensakte van Willemina van Meerten (1833-1843) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willemina van Meerten (1833-1843) weergegeven.1 Op 2 december 1843 deed Jan Willem van Meerten (1798-1845) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van zijn dochter. Jan Willem was zes en veertig jaar oud, arbeider van beroep en wonende in Opheusden. De akte is opgemaakt door burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Jan Willem gaf aan dat Willemina op 1 december 1843 om half elf in de avond is overleden in de ouderdom van tien jaar en acht maanden.2 Haar moeder was Maartje Verwoert (1797-1845). Willemina is geboren op 9 maart 1833 te Opheusden.3 Als getuige had de aangever Elias den Hartog (1801-1868), twee en veertig jaar oud en landbouwer van beroep, meegebracht. Helaas kon Jan Willem de akte niet ondertekenen omdat hij de schrijfkunst niet bemachtigde.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1843, aktenummer 24. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-willemina-van-meerten-1833-1843/.