Home » Genealogie » Geboorteakte van Willemina van Meerten (1833-1843)

Geboorteakte van Willemina van Meerten (1833-1843)

Geboorteakte van Willemina van Meerten (1833-1843) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Willemina van Meerten (1833-1843) weergegeven.1 Op 11 maart 1833 deed Jan Willem van Meerten (1798-1845) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van zijn dochter. De akte werd opgemaakt door de burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Jan Willem was zes en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij gaf aan dat zijn huisvrouw Maria Verwoert2 (1797-1845)3, vijf en dertig jaar oud, op zaterdag 9 maart 1833 om elf uur in de ochtend bevallen is van Willemina. Jan Willem had twee getuigen meegenomen: (1) Dirk van Dodewaerd (±1790-1875), drie en veertig jaar oud en tapper van beroep, en (2) Johannis Gerritsen (1787-1872), vijf en veertig jaar oud en veldwachter van beroep. Helaas heeft Jan Willem de akte niet kunnen ondertekenen omdat hij niet kon schijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1833, aktenummer 14. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vaak ook Maartje Verwoert of Marrigje Verwoert genoemd.
  3. Zie voor het parenteel van dit echtpaar hier: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.