Home » Genealogie » Overlijdensakte van Ruth van Meerten (1826-1890)

Overlijdensakte van Ruth van Meerten (1826-1890)

Overlijdensakte van Ruth van Meerten (1826-1890) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Ruth van Meerten (1826-1890) weergegeven.1 Op 10 november 1890 deed Klaas Verwoert (1822-1897) aangifte van het overlijden van Ruth. Klaas was zeven en zestig jaar oud, arbeider van beroep en niet verwant aan de overledene. Hij gaf aan dat Ruth op 8 november 1890 om elf uur in de ochtend in de ouderdom van drie en zestig jaar is overleden.2 Ruth was de echtgenoot van Dora Peters, gepensioneerd militair en was geboren en woonachtig in Opheusden. Hij was een zoon van de wijlen echtelieden Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert3 (1797-1845).4 Als tweede aangever was Floris van Binsbergen (1846-1915) aanwezig. Floris was vier en veertig jaar oud, bakker van beroep en niet verwant aan de overledene. Helaas kon de eerste aangever (Klaas) de akte niet ondertekenen omdat hij niet kon schrijven ‘als hebbende zulks niet geleerd’. Uit de genealogische gegevens weten we dat Ruth op 2 juli 1875 te Opheusden in het huwelijk trad met Dora Peters.

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1890, aktenummer 44. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-ruth-van-meerten-1826-1890/.
  3. Hier wordt zij Maartje genoemd.
  4. Het parenteel van dit echtpaar wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.