Home » Genealogie » Geboorteakte van Ruth van Meerten (1826-1890)

Geboorteakte van Ruth van Meerten (1826-1890)

Geboorteakte van Ruth van Meerten (1826-1890) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Ruth van Meerten (1826-1890) weergegeven.1 Op 25 november 1826 om negen uur in de ochtend deed Jan Willem van Meerten (1798-1845) aangifte van de geboorte van een zoon. De aangifte werd gedaan in de Gemeente Kesteren en de akte is opgemaakt door burgemeester Karel van der Zande (1796-1830). Jan Willem was negen en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Ruth is geboren op donderdag 23 november 1826 om drie uur in de middag. Zijn moeder was Marritje Verwoert2 (1797-1845), negen en twintig jaar oud en arbeidster van beroep.3 Jan Willem had twee getuigen meegebracht: (1) Christiaan van de Waerd (1777-1855), negen en veertig jaar oud en timmerman van beroep, en (2) Johannes Gerritsen (1787-1872), negen en dertig jaar oud en veldwachter van beroep. Helaas kon Jan Willem de akte niet ondertekenen omdat hij geen schrijven had geleerd. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Ruth op 2 juli 1875 te Opheusden in het huwelijk trad met Dora Peters (1850-1892).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1826, aktenummer 49. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. In deze akte Maartje genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.