Home » Genealogie » Overlijdensakte van Dirkje van Meerten (1884-1893)

Overlijdensakte van Dirkje van Meerten (1884-1893)

Overlijdensakte van Dirkje van Meerten (1884-1893) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Dirkje van Meerten (1884-1893) weergegeven.1 Op 10 april 1893 verscheen Arien van Brenk2 (1829-1918) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van het overlijden van Dirkje. Arie was drie en zestig jaar oud, arbeider van beroep en niet verwant aan de overledene. De tweede aangever was Teunis de Kruiff (1853-1914). Teunis was negen en dertig jaar oud, gemeenteveldwachter van beroep en niet verwant aan de overledene. Zij verklaarden dat Dirkje is overleden op 8 april 1893 om twaalf uur in de middag in de leeftijd van acht jaar. Dirkje is geboren in Opheusden en woonde daar ook vlak voor haar overlijden. Zij was een dochter van de wijlen echtelieden Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892). De ambtenaar en de tweede aangever ondertekende de akte. De eerste aangever gaf aan dat hij niet geleerd had om te schrijven en daarom de akte niet kon ondertekenen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1893, aktenummer 12. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. In deze akte wordt hij Arie genoemd.