Home » Genealogie » Overlijdensakte van Peter Jan van Wijk (1875-1944)

Overlijdensakte van Peter Jan van Wijk (1875-1944)

Overlijdensakte van Peter Jan van Wijk (1875-1944) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Peter Jan van Wijk (1875-1944) weergegeven.1 Op 17 januari 1944 deed Dirk Willem Bronk (1879-1964) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen aangifte van het overlijden van Peter Jan. Dirk Willem was vier en zestig jaar oud, landarbeider van beroep en woonachtig te Zoelen. Hij verklaarde dat Peter Jan op 15 januari 1944 in de nacht om half drie is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Peter Jan was van beroep landarbeider en geboren en wonende te Zoelen.2 Hij was de echtgenoot van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) en zoon van de wijlen echtelieden Marinus van Wijk (1840-1905) en Everdina Borneman (1837-1928).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zoelen, overlijdensakten, 1944, aktenummer 5. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-peter-jan-van-wijk-1875-1944/.