Home » Genealogie » Overlijdensakte van Mina Stunnenberg (1869-1960)

Overlijdensakte van Mina Stunnenberg (1869-1960)

Overlijdensakte van Mina Stunnenberg (1869-1960) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Mina Stunnenberg (1869-1960) weergegeven.1 Op 2 maart 1960 verscheen Jan Willem Vels (1909-1987) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem. Jan Willem was een en vijftig jaar oud, begrafenisondernemer van beroep en woonachtig te Doetinchem. Hij verklaarde dat Mina op 1 maart 1960 om half drie ’s nachts is overleden in de leeftijd van negentig jaar. Ze was voor haar overlijden zonder beroep. Mina is geboren in Opheusden, Gemeente Kesteren2 en was woonachtig te Hilversum. Ze was weduwe van Adrianus Johannes Post (1871-1949)3 en een dochter van de wijlen echtelieden Peter Stunnenberg (1836-1913) en Gerritje van Meerten (1836-1904).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, overlijdensakten, 1960, aktenummer 215. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-mina-stunnenberg-1869-1960/.
  3. De huwelijksakte wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-mina-stunnenberg-1869-1960-en-adrianus-johannes-post-1871-1949/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1904-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.