Home » Genealogie » Geboorteakte van Adrianus Johannes Post (1871-1949)

Geboorteakte van Adrianus Johannes Post (1871-1949)

Geboorteakte van Adrianus Johannes Post (1871-1949) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel.

Hierboven wordt de geboorteakte van Adrianus Johannes Post (1871-1949) weergegeven.1 Op 14 oktober 1871 verscheen Adrianus Johannes Post (1837-1917) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Adrianus Johannes was vier en dertig jaar oud en smid van beroep. Hij verklaarde dat Adrianus Johannes op 13 oktober 1871 om vier uur in de middag is geboren aan de Binnenmolensteeg te Tiel. Zijn moeder was Maaike de Bie (1827-1905). Maaike was bij de geboorte van haar zoon zonder beroep. De aangever had twee getuigen meegebracht: 1) Jan Hendrik van Heun Kesting (1816-1873), vier en vijftig jaar oud en smid van beroep, en 2) Steven Post (1840-1928), een en dertig jaar oud en smid van beroep.2 Beide getuigen woonden in de Gemeente Tiel.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Tiel, geboorteakten, 1871, aktenummer 230. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Steven was het broertje van Adriaan Johannes.