Home » Genealogie » Huwelijksakte van Mina Stunnenberg (1869-1960) en Adrianus Johannes Post (1871-1949)

Huwelijksakte van Mina Stunnenberg (1869-1960) en Adrianus Johannes Post (1871-1949)

Huwelijksakte van Mina Stunnenberg (1869-1960) en Adrianus Johannes Post (1871-1949) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Adrianus Johannes Post (1871-1949) en Mina Stunnenberg (1869-1960) weergegeven.1 Op 28 februari 1891 verschenen Adrianus Johannes en Mina voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel om een huwelijk aan te gaan.

Adrianus Johannes Post was negentien jaar oud en smid van beroep. Hij was woonachtig te Tiel en de minderjarige zoon van Adrianus Johannes Post (1837-1917) en Maaike de Bie (1827-1905). Adrianus Johannes was eveneens smid van beroep en Maaike was zonder beroep. De ouders woonden ook in Tiel.

Mina Stunnenberg was een en twintig jaar oud en zonder beroep.2 Ook zij was woonachtig te Tiel. Mina was de minderjarige dochter van Peter Stunnenberg (1836-1913) en Gerritje van Meerten (1836-1904).3 Peter was arbeider van beroep en Gerritje was zonder beroep.

De zondagse afkondigingen tot dit voorgenomen huwelijk hebben plaats gevonden op 15 februari 1891 en 22 februari 1891. Dat wil zeggen dat Adrianus Johannes en Mina op een zaterdag in de huwelijksboot zijn gestapt. Daarnaast heeft het aanstaande echtpaar de geboorteakte overhandigd en bewijs geleverd van voldoening door de bruidegom aan de wet op de Nationale Militie. De wederzijdse ouders hebben toestemming gegeven voor dit huwelijk. Tijdens de huwelijksvoltrekking hebben beide partijen aangegeven ook een kind te willen erkennen. Het gaat om een jongen met de naam Adrianus Johannes. Adrianus Johannes is geboren op 30 oktober 1890 en is het voorechtelijke kind van Adrianus Johannes en Mina. Nadat de ambtenaar de bekende vragen heeft gesteld en deze door het aanstaande echtpaar deze met ‘ja’ beantwoord zijn, verklaarde de ambtenaar het huwelijk voor gesloten.

Adrianus Johannes en Mina hebben vier getuigen meegebracht die, behalve de laatste getuige, de akte ondertekenden. Het gaat om:

  1. Leendert van Eck (1859-1906), twee en dertig jaar oud, timmerman van beroep en zwager van de bruid.4
  2. Jacobus Johannes Schoots (1846-1898), vier en veertig jaar oud en landman van beroep.
  3. Johannes van Lienden (±1855-?), zes en dertig jaar oud en landman van beroep.
  4. Willem Arnoldus Schuil (±1860-?), een en dertig jaar oud en smid van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Tiel, Huwelijksakten, 1891, aktenummer 10. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-mina-stunnenberg-1869-1960/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1904-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.
  4. Leendert was getrouwd met Anna Stunnenberg (1862-1959), de oudere zus van Mina. De huwelijksakte van Leendert en Anna is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-anna-stunnenberg-1862-1959-en-leendert-van-eck-1859-1906/.