Home » Genealogie » Overlijdensakte van Metje van Oort (1760-1828)

Overlijdensakte van Metje van Oort (1760-1828)

Overlijdensakte van Metje van Oort (1760-1828) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Metje van Oort (1760-1828) weergegeven.1 Op 31 oktober 1828 om zes uur in de middag verscheen Frans Stap (1773-1833) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Metje. De ambtenaar in functie was burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846). Frans was vijf en vijftig jaar oud, veldwachter van beroep en woonachtig te Lienden. Hij deed de aangifte samen met Cornelis van Lienden (1790-1878), zeven en dertig jaar oud, metselaar van beroep en eveneens woonachtig te Lienden. Zij verklaarden, als goede vrienden van de overledene, dat Metje op 31 oktober 1828 om twee uur in de nacht is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Lienden in de maand april 1760 en woonachtig te Lienden. Metje was een dochter van Hendrik van Oort (±1722-?) en Geertruij de Jong (?-?) en weduwe van Jerphaas van Meerten (?-±1810).2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1828, aktenummer 49. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van Metje en Jerfaas is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1810-en-metje-van-oort-1760-1828/.