Home » Genealogie » Overlijdensakte van Marritje Verwoert (1797-1845)

Overlijdensakte van Marritje Verwoert (1797-1845)

Overlijdensakte van Marritje Verwoert (1797-1845) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Marritje Verwoert (1797-1845) weergegeven.1 Op 22 juli 1845 deed Teunis Verwoert (1799-1876) aangifte van het overlijden van Marritje. Teunis was de broer van de overledene, steenbaas van beroep en vier en veertig jaar oud. De aangifte werd gedaan in de Gemeente Kesteren en de akte werd opgemaakt door de burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Teunis verklaarde dat zijn zus op 22 juli 1845 om half twee in de middag op acht en veertig jarige leeftijd is overleden. Marritje was de vrouw van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en werkster van beroep.2 Ze woonde in Opheusden en is daar ook geboren op 23 maart 1797. Marritje was een dochter van de wijlen echtelieden Rut Verwoert (±1759-1811) en Grietje van Ginkel (1763-1835). De andere meegebrachte getuige was Elias den Hartog (1801-1868), landbouwer, vier en veertig jaar oud en een goede kennis van de overledene. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Marritje op 22 februari 1825 te Opheusden in het huwelijk trad met Jan Willem van Meerten.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1845, aktenummer 28. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.