Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan Willem van Meerten (1798-1845)

Overlijdensakte van Jan Willem van Meerten (1798-1845)

Overlijdensakte van Jan Willem van Meerten (1798-1845) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan Willem van Meerten (1798-1845) weergegeven.1 Op 10 november 1845 deed Klaas Ramkema (±1806-1880) aangifte van het overlijden van Jan Willem. De aangifte werd gedaan in de Gemeente Kesteren en de akte werd opgemaakt door de burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Klaas Ramkema was veldwachter, negen en dertig jaar oud en een goede vriend van de overledene. Hij verklaarde dat Jan Willem op 9 november 1845 om zeven uur in de avond is overleden in de leeftijd van zeven en veertig jaar en tien maanden. Jan Willem was weduwnaar van Marritje Verwoert (1797-1845)2 en arbeider van beroep.3 Hij woonde in Opheusden en is geboren in Lienden op 16 januari 1798.4 Hij was een zoon van wijlen de echtelieden Jerfaas van Meerten (?-±1810) en Martina van Oort (1760-1828).5 De andere meegebrachte getuige was Elias den Hartog (1801-1868), landbouwer, vier en veertig jaar oud en een goede kennis van de overledene. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Jan Willem op 22 februari 1825 in de Gemeente Kesteren in het huwelijk trad met Marritje Verwoert.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1845, aktenummer 37. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-marritje-verwoert-1797-1845/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.
  4. Zijn doopbewijs is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845/.
  5. Het parenteel van zijn ouders is hier te bekijken: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1810-en-martina-van-oort-1760-1828/.