Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria Elisabeth Knierim (1850-1851)

Overlijdensakte van Maria Elisabeth Knierim (1850-1851)

Overlijdensakte van Maria Elisabeth Knierim (1850-1851) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria Elisabeth Knierim (1850-1851) weergegeven.1 Op 19 november 1851 verscheen Evert Dirk van Bruggen (1821-1891) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om aangifte te doen van het overlijden van Maria Elisabeth. Evert Dirk was dertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johannes van Embden (±1775-1855), zes en zeventig jaar oud en bediende van beroep. De aangevers verklaarden dat Maria Elisabeth op 18 november 1851 om negen uur in de avond is overleden in de leeftijd van één jaar en negen maanden. Ze was geboren te Utrecht2 en een dochter van Jan Carel Knierim (1821-1899) en Maria van Meerten (1820-1860).3 Het echtpaar woonde in de Vinkenburgsteeg G98 te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1851, aktenummer 1101. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-elisabeth-knierim-1850-1851/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1820-1860-en-jan-carel-knierim-1821-1899/.