Home » Genealogie » Huwelijksakte van Hendricus van Meerten (1829-1902) en Maria Anthonia Vonk (1819-1880)

Huwelijksakte van Hendricus van Meerten (1829-1902) en Maria Anthonia Vonk (1819-1880)

Huwelijksakte van Hendricus van Meerten (1829-1902) en Maria Anthonia Vonk (1819-1880) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Hendricus van Meerten (1829-1902) en Maria Anthonia Vonk (1819-1880) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 8 juni 1853 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan.

Hendricus van Meerten was vier en twintig jaar oud en smid van beroep. Hij is geboren en woonachtig te Utrecht.2 Hij was de meerderjarige zoon van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865).3 Hendrik is smid van beroep en Elisabeth zonder, het echtpaar woont te Utrecht.

Maria Anthonia Vonk was vier en dertig jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren te Zeist en woonachtig te Utrecht.4 Zij was de meerderjarige dochter van Dirk Vonk (1794-1872) en Johannetta Jacoba Kuijper (1791-1872). Dirk was kaarsenmaker van beroep en Johannetta Jacoba zonder, het echtpaar woont te Utrecht.

De afkondigingen hebben te Utrecht zonder stuiting plaatsgehad op 29 mei 1853 en 5 juni 1853. Ze hebben daarnaast aan de ambtenaar gegeven hun geboorteakten en het certificaat tot voldoening aan de militie. De ouders van de bruidegom zijn aanwezig en verklaarden toestemming te geven tot het voorgenomen huwelijk. Daarna heeft de ambtenaar het aanstaande bruidspaar de standaard vragen voorgelegd die ze met ‘Ja’ hebben beantwoord.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Hendrikus de Graaff (±1803-?), negen en veertig jaar oud, conciërge van beroep en woonachtig te Utrecht.
  2. Johannes van Embden (±1775-1855), acht en zeventig jaar oud, bediende van beroep en woonachtig te Utrecht.
  3. Willem Hendrik Molijn (1803-1874), vijftig jaar oud, stadsbode van beroep en woonachtig te Utrecht.
  4. Jan Smit Tjabring (1808-1883), vier en veertig jaar oud, stadsbode van beroep en woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijksakten, 1853, aktenummer 185. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendricus-van-meerten-1829-1902/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-anthonia-vonk-1819-1880/.