Home » Genealogie » Overlijdensakte van Lambert van Meerten (1792-1847)

Overlijdensakte van Lambert van Meerten (1792-1847)

Overlijdensakte van Lambert van Meerten (1792-1847) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Jutphaas.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Lambert van Meerten (1792-1847) weergegeven.1 Op 9 april 1847 verscheen Hendrik Adriaan Reinier Vosmaer (1805-1870) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Jutphaas om aangifte te doen van het overlijden van Lambert. Hendrik Adriaan Reinier was twee en veertig jaar oud, notaris van beroep, zwager van de overledene en woonachtig te Utrecht. Hij deed de aangifte samen met Willem Marsman (1816-1852), dertig jaar oud, tuinman van beroep, goede bekende van de overledene en woonachtig te Jutphaas. Zij verklaarden dat Lambert op 8 april 1847 om negen uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van vijf en vijftig jaar. Hij woonde te Jutphaas in het huisnummer 44 staande aan ’t Overeind. Lambert was Referendaris bij het Ministerie van Financiën van beroep en Ridder in de Orde van de Nederlandschen Leeuw. Hij was geboren te ’s-Gravenhage en woonachtig te Jutphaas.2 Lambert was de echtgenoot van Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881) en een zoon van Huibert Elisa van Meerten (1758-1827) en Dionisia Catharina van Bleijswijk (1767-1831).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Jutphaas, Overlijdensakten, 1847, aktenummer 17. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-lambert-van-meerten-1792-1847/.