Home » Genealogie » Huwelijksakte van Lambert van Meerten (1792-1847) en Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881)

Huwelijksakte van Lambert van Meerten (1792-1847) en Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881)

Huwelijksakte van Lambert van Meerten (1792-1847) en Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Lambert van Meerten (1792-1847) en Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881) weergegeven.1 Op 30 juli 1823 om half een in de middag verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was burgemeester Mr. Adriaan Bachman (1755-1846).

Lambert van Meerten was een en dertig jaar en Inspecteur der Domeinen bij het Amortisatie Syndicaat van beroep. Hij was geboren te ’s-Gravenhage en woonachtig te Amsterdam.2 Lambert was de meerderjarige zoon van Huibert Elisa van Meerten (1758-1827) en Dionijsia Catharina van Bleijswijk (1767-1831). Huibert Elisa was president van het Hof van Civiele Justitie van de Kolonie Surinamen en het echtpaar woonde te Zwammerdam. Het echtpaar consenterende bij de akte op 30 juni 1823 voor de notaris Dionisius Middelkoop (1788-1865), openbaar notaris te Meeuwen.

Guillelmine Caroline Vosmaer was vijf en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.3 Guillelmine Caroline was de meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Guillaume Charles Vosmaer (1749-1818) en Jacqueline Marie Scheltus (1771-1809).

De huwelijksaankondigingen hebben onverhinderd plaatsgevonden zowel te ’s-Gravenhage als te Amsterdam op 20 juli 1823 en 27 juli 1827. Daarnaast hebben de aanstaande echtgenoten aan de ambtenaar de overlijdensakten van de grootouders van de bruid overhandigd en het certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar heeft de volgende vier getuigen meegebracht:

  1. Gualtherus Vosmaer (1784-1849), acht en dertig jaar oud, directeur der algemene landsdrukkerijen van beroep, woonachtig te ’s-Gravenhage en broer van de bruid.
  2. Gualtherus Holtius, twee en dertig jaar oud (1791-1865), verificateur der Registratien en Domeinen van beroep, woonachtig te ’s-Gravenhage en zwager van de bruid.
  3. Willem Carel Vosmaer (1787-1837), zes en dertig jaar oud, particulier, woonachtig te Voorburg en broer van de bruid.
  4. Isaac Vosmaer (1796-1846), zeven en twintig jaar oud, advocaat van beroep, woonachtig te ’s-Gravenhage en broer van de bruid.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, huwelijksakten, 1823, aktenummer 256. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-lambert-van-meerten-1792-1847/.
  3. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-guillelmine-caroline-vosmaer-1797-1881/.