Home » Genealogie » Overlijdensakte van Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881)

Overlijdensakte van Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881)

Overlijdensakte van Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881) weergegeven.1 Op 2 april 1881 om twaalf uur in de middag verscheen Jan Kromwijk (1819-1892) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden om aangifte te doen van het overlijden van Guillelmine Caroline. Jan was een en zestig jaar oud, aanspreker van beroep, een bekende van de overledene en woonachtig te Leiden. Hij deed de aangifte samen met Zacheus Smit (1818-1903), twee en zestig jaar, aanspreker van beroep, eveneens een bekende van de overledene en woonachtig te Leiden. Zij verklaarden dat Guillelmine Caroline op 1 april 1881 om vier uur in de nacht is overleden in de leeftijd van drie en tachtig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te ’s-Gravenhage in het jaar 1797 en woonachtig te Leiden.2 Guillelmine Caroline was weduwnaar van Mr. Lambert van Meerten (1792-1847) en een dochter van wijlen de echtelieden Willem Carel Vosmaer (1749-1818) en Jacoba Maria Scheltus (1771-1809).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Leiden, overlijdensakten, 1881, aktenummer 355. Te raadplegen via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken: www.erfgoedleiden.nl.
  2. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-guillelmine-caroline-vosmaer-1797-1881/.