Home » Genealogie » Overlijdensakte van Klazinus van Meerten (1931-1971)

Overlijdensakte van Klazinus van Meerten (1931-1971)

Overlijdensakte van Klazinus Peters (1931-1971) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Klazinus van Meerten (1931-1971) weergegeven.1 Op 25 juni 1971 verscheen Dirk Verwoert (1896-1985) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van het overlijden van Klazinus. Dirk was vier en zeventig jaar oud, koopman van beroep en woonachtig te Kesteren. Hij verklaarde dat Klazinus op 23 juni 1971 om half zeven in de avond is overleden in de leeftijd van negen en dertig jaar. Hij was boomkweker van beroep, geboren te Kesteren op 31 oktober 1931 en woonachtig te Kesteren. Klazinus was de zoon van wijlen de echtelieden Ruth van Meerten (1886-1948) en Klasina van Dee (1891-1967).2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1971, aktenummer 12. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1886-1948-en-klasina-van-dee-1891-1967/.