Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1889-1970)

Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1889-1970)

Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1889-1970) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1889-1970) weergegeven.1 Op 8 januari 1970 verscheen Hendrik Jan van Dijk voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om aangifte te doen van het overlijden van Gerrit. Hendrik Jan was acht en vijftig jaar oud, koster van beroep en woonachtig te Arnhem. Hij verklaarde dat Gerrit is overleden op 6 januari 1970 om kwart over acht in de avond in de leeftijd van tachtig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Kesteren op 30 juni 1889 en woonachtig te Arnhem.2 Gerrit was weduwnaar van Hermanna Johanna Kappert (1890-1958)3 en de zoon van wijlen de echtelieden Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, overlijdensakten, 1970, aktenummer 49. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-van-meerten-1889-1970/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerrit-van-meerten-1889-1970-en-hermanna-johanna-kappert-1890-1958/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1826-1890-en-dora-peters-1850-1892/.