Home » Genealogie » Overlijdensakte van Teuntje Wevers (1887-1967)

Overlijdensakte van Teuntje Wevers (1887-1967)

Overlijdensakte van Teuntje Wevers (1887-1967) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Teuntje Wevers (1887-1967) weergegeven.1 Op 21 maart 1967 verscheen Dirk Verwoert (1896-1985) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van het overlijden van Teuntje. Dirk was zeventig jaar oud en koopman van beroep. Hij verklaarde dat Teuntje op 19 maart 1967 om negen uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van negen en zeventig jaar. Zij was zonder beroep, geboren en woonachtig in de Gemeente Kesteren.2 Teuntje was weduwe van Jan Willem van Meerten (1878-1944)3 en een dochter van wijlen de echtelieden Hannes Wevers (1859-1931) en Maria Huiberts (1864-1927).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1967, aktenummer 11. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-teuntje-wevers-1887-1967/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.