Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johannis van Meerten (1909-1909)

Overlijdensakte van Johannis van Meerten (1909-1909)

Overlijdensakte van Johannis van Meerten (1909-1909) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johannis van Meerten (1909-1909).1 Op 14 april 1909 deed de vader Jan Willem van Meerten (1878-1944) aangifte van het overlijden van zijn zoon. Jan Willem was een en dertig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Hij woonde in Opheusden. Hij gaf aan dat op Johannis op 13 april 1909 om vier uur in de nacht is overleden. De moeder van Johannis is Teuntje Wevers (1887-1967).2 Johannis was vijf weken oud toen hij overleed en geboren op 5 maart 1909.3 De vader deed de aangifte samen met Klaas van de Kolk (1880-1966), acht en twintig jaar oud en sigarensorteerder van beroep.4 De tweelingbroer van Johannis, Bertus (1909-1909), is eveneens in de babyjaren overleden.5

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1909, aktenummer 9. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  3. Zie hier voor zijn geboorteakte: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-bertus-van-meerten-1909-1909/.
  4. Klaas is een broer van Evertje van de Kolk (1874-1976), de schoonzus van de aangever. Hij was ook als getuige aanwezig bij het opmaken van de overlijdensakte van Bertus van Meerten. Zie: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-bertus-van-meerten-1909-1909/.
  5. Zie hier voor zijn overlijdensakte: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-bertus-van-meerten-1909-1909/.