Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johanna van den Brenk (1874-1952)

Overlijdensakte van Johanna van den Brenk (1874-1952)

Overlijdensakte van Johanna van den Brenk (1874-1952) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johanna van den Brenk (1874-1952) weergegeven.1 Op 26 februari 1952 deed Hendrik van Schaik (1877-1958), in de Gemeente Valburg, aangifte van het overlijden van Johanna van den Brenk. Hij was vier en zeventig jaar oud en koster van beroep2. Hij gaf aan dat Johanna op 23 februari 1952 om negen uur overleden is in de gemeente Valburg. Johanna was zeven en zeventig jaar oud en de echtgenote van Jan van Meerten (1876-?)3. Zij was geboren te Kesteren en een dochter van Hendrik van den Brenk (1842-1912) en Neeltje Bikkel (1843-1931). Uit de genealogische gegevens weten we dat Jan en Johanna op 3 mei 1901 in de Gemeente Valburg in het huwelijk zijn getreden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Valburg, overlijdensakten, 1952, aktenummer 9. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. In de Nederlands Hervormde Kerk.
  3. Ik heb nog geen overlijdensdatum van deze Jan van Meerten kunnen vinden. Toen zijn zoon in 1960 overleed woonde hij nog in Valburg.