Home » Genealogie » Overlijdensakte van Bertus van Meerten (1909-1909)

Overlijdensakte van Bertus van Meerten (1909-1909)

Overlijdensakte van Bertus van Meerten (1909-1909) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Bertus van Meerten (1909-1909) weergegeven.1 Op 20 maart 1909 deed de vader van de overledene, Jan Willem van Meerten (1878-1944) in de gemeente Kesteren aangifte van overlijden. Hij was een en dertig jaar oud en sigarensorteerder van beroep. Hij woonde samen met zijn vrouw Teuntje Wevers (1887-1967) in Opheusden.2 Jan Willem gaf aan dat zijn zoon Bertus op 19 maart 1909 om negen uur in de morgen in de ouderdom van veertien dagen is overleden. Bertus was op 5 maart 1909 geboren in Opheusden.3 Jan Willem deed deze aangifte samen met Klaas van de Kolk (1880-1966)4, acht en twintig jaar oud en sigarensorteerder van beroep. Bertus was de tweelingbroer van Johannis die eveneens op zeer jonge leeftijd overleed.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1909, aktenummer 8. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.
  3. Zie hier voor zijn geboorteakte: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-bertus-van-meerten-1909-1909/.
  4. Klaas was de broer van Evertje van de Kolk (1874-1976), de schoonzus van de aangever. Hij was ook als getuige aanwezig bij de aangifte van geboorte van Jantje van Meerten (1906-1998). Zie: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jantje-van-meerten-1906-1998/.