Home » Genealogie » Grafsteen van Johan van Meerten (1910-1991) en Cato van Schaik (1908-2001)

Grafsteen van Johan van Meerten (1910-1991) en Cato van Schaik (1908-2001)

Grafsteen van Johan van Meerten (1910-1991) en Cato van Schaik (1908-2001). Foto genomen door Jan van Meerten op 29 april 2021.

Hierboven wordt de grafsteen van Johan van Meerten (1910-1991) en Cato van Schaik (1908-2001) weergegeven. Zij liggen begraven op de kerkelijke begraafplaats in Herveld, rondom de Hervormde Kerk van Herveld op plaats 251.1 Johan van Meerten werd geboren op 31 december 1910 te Elst (Gelderland) en overleed op 18 juni 1991. Zijn vrouw Cato van Schaik werd op 6 juli 1908 geboren te Herveld en overleed op 3 oktober 2001. Johan was een zoon van Jan van Meerten (1876-?)2 en Johanna van den Brenk (1874-1952). Cato was een dochter van Jacob van Schaik (1875-1949) en Johanna Christina van de Pol (1877-1916). Bovenaan de steen zien we een verwijzing naar Psalm 31 vers 16.3 Uit de genealogische gegevens weten we dat Johan en Cato op 26 juni 1941 in het huwelijk zijn getreden.

Extra Foto’s

Foto 1.
Foto 2.

Voetnoten

  1. Zie ook de website online-begraafplaatsen.nl: https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/106649/166325/Johan-van-Meerten-1910-1991.
  2. Het is mij nog onbekend wanneer zijn vader is overleden. In ieder geval woonde hij in 1960 toen een andere zoon van hem overleed nog in Valburg.
  3. Psalm 31:16 (SV): “Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij van de hand mijner vijanden, en van mijn vervolgers.