Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik Knierim (1855-1907)

Overlijdensakte van Hendrik Knierim (1855-1907)

Overlijdensakte van Hendrik Knierim (1855-1907) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik Knierim (1855-1907) weergegeven.1 Op 4 april 1907 verscheen Theodorus Nieukerk (1844-1916) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Utrecht om aangifte te doen van het overlijden Hendrik. Theodorus was twee en zestig jaar oud en bediende van beroep. Hij deed de aangifte samen met Gerrit Buisman (1871-1920), vijf en dertig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarden dat Hendrik op 4 april 1907 om negen uur in de ochtend is overleden. Hij was zonder beroep, geboren te Utrecht en woonachtig aan de Oosterstraat.2 Hendrik was weduwnaar van Johanna Knierim (1850-1890) en voor zijn overlijden gehuwd met Jacoba Hessel (1861-1937). Hij was een zoon van de wijlen echtelieden Jan Carel Knierim (1821-1899) en Maria van Meerten (1820-1860).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1907, aktenummer 574. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-knierim-1855-1907/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1820-1860-en-jan-carel-knierim-1821-1899/.