Home » Genealogie » Overlijdensakte van N.N. van Meerten (1904-1904)

Overlijdensakte van N.N. van Meerten (1904-1904)

Overlijdensakte van N.N. van Meerten (1904-1904) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van een naamloos levenloos geboren kindje van Andries van Meerten (1875-1909) en Aaltje Vermeer (1871-1904) weergegeven.1 Op 13 mei 1904 verscheen Andries voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van het overlijden van zijn kind. Andries was acht en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Hij woonde te Opheusden. Hij deed de aangifte samen met Jan Derk van Schaik (1869-1959), vijf en dertig jaar oud, postbode van beroep en eveneens woonachtig te Opheusden. Zij verklaarden dat op 11 mei om drie uur in de nacht een levenloos kind ter wereld is gebracht. Het kind was een jongentje (mannelijk geslacht). Hij was een zoon van Andries van Meerten en Aaltje Vermeer, zonder beroep en eveneens wonende te Opheusden.2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1904, aktenummer 29. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-andries-van-meerten-1875-1909-en-aaltje-vermeer-1871-1904/.