Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946)

Overlijdensakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946)

Overlijdensakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wamel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946) weergegeven.1 Op 5 maart 1946 verscheen Gijsbert Heijkoop (±1914-?) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wamel. Gijsbert was twee en dertig jaar oud en hoofduitvoerder van beroep. Gijsbert was woonachtig te Boven-Leeuwen. Hij verklaarde dat Jantje Paulina op 3 maart 1946 om elf uur in de ochtend in de leeftijd van een en zeventig jaar is overleden.2 Jantje Paulina is volgens de akte geboren te Lienden3 Vlak voor haar overlijden woonde ze te Leeuwen. Jantje Paulina is weduwe van Peter Jan van Wijk (1875-1944) en de dochter van wijlen echtelieden Teunis van Meerten (1829-1904) en Helena van de Wetering (1838-1916).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wamel, overlijdensakten, 1946, aktenummer 31. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jantje-paulina-van-meerten-1874-1946/.
  3. Dit is niet juist, ze is geboren in Ingen, toen behorende tot de Gemeente Lienden.