Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jannigje Cornelia van Meerten (1826-1863)

Overlijdensakte van Jannigje Cornelia van Meerten (1826-1863)

Overlijdensakte van Jannigje Cornelia Langboom (1826-1863) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jannigje Cornelia Langboom (1826-1863) weergegeven.1 Op 21 januari 1863 verscheen Johannes van Merkesteijn (1824-1916) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn vrouw. De ambtenaar in functie was burgemeester Johan Frederik Veeren (1820-1874). Johannes was acht en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Peter Gijsbert Heij (1819-1886), drie en veertig jaar oud en wagenmaker van beroep. Zij verklaarden dat Jannigje Cornelia2 is overleden op 20 januari 1863 om half acht in de avond in de leeftijd van zes en dertig jaar. Zij was zonder beroep, geboren en woonachtig te Lienden.3 Jannigje Cornelia was de huisvrouw van Johannes van Merkesteijn en een dochter van Cornelis Langboom (1798-1868) en Helena van Meerten (1802-1890).4 Haar ouders waren arbeidslieden een woonden te Lienden. De akte werd ondertekend, behalve door de aangever die verklaarde niet te kunnen schrijven omdat hij dit niet geleerd heeft.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1863, aktenummer 6. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Johanna Cornelia genoemd.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jannigje-cornelia-langboom-1826-1863/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-helena-van-meerten-1802-1890-en-cornelis-langboom-1798-1868/.