Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan van Meerten (1917-1918)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1917-1918)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1917-1918) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan van Meerten (1917-1918) weergegeven.1 Op 30 november 1918 verscheen Dirk Jan van Ommeren (1887-1976) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Jan. Dirk Jan was een en dertig jaar oud en gemeentebode van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Knuivers (1865-1941), twee en vijftig jaar oud en klompenmaker van beroep. De aangevers waren woonachtig te Lienden. Zij verklaarden dat Jan op 30 november 1918 om zeven uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van één jaar. Jan was geboren en woonachtig te Lienden en een zoon van Jan van Meerten(1884-1966) en Maartje Susanna de Bruin (1886-1956).2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1918, aktenummer 90. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1884-1966-en-maartje-susanna-de-bruin-1886-1956/.