Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan van Meerten (1876-1967)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1876-1967)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1876-1967) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan van Meerten (1876-1967) weergegeven.1 Op 4 maart 1967 verscheen Hendrik van Schaik voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg om aangifte te doen van het overlijden van Jan. Hendrik was zeven en vijftig jaar oud, zonder beroep en woonachtig in de Gemeente Valburg. Hij verklaarde dat Jan op 3 maart 1967 om acht uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van een en negentig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Kesteren en woonachtig te Valburg.2 Jan was weduwnaar van Johanna van den Brenk (1874-1952)3 en de zoon van wijlen de echtelieden Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Valburg, overlijdensakten, 1967, aktenummer 12. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-van-meerten-1876-1967/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1876-1967-en-johanna-van-den-brenk-1874-1952/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1826-1890-en-dora-peters-1850-1892/.