Home » Genealogie » Overlijdensakte van Klasina van Dee (1891-1967)

Overlijdensakte van Klasina van Dee (1891-1967)

Overlijdensakte van Klasina van Dee (1891-1967) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Klasina van Dee (1891-1967) weergegeven.1 Op 25 januari 1967 verscheen Dirk Verwoert (1896-1985) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen om aangifte te doen van het overlijden van Klasina. Dirk was zeventig jaar oud, koopman van beroep en woonachtig te Kesteren. Hij verklaarde dat Klasina op 24 januari 1967 om half elf in de ochtend te Rhenen is overleden in de leeftijd van vijf en zeventig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Lienden en woonachtig te Kesteren.2 Klasina was weduwe van Ruth van Meerten (1886-1948)3 en een dochter van wijlen de echtelieden Frans Willem van Dee (1848-1933) en Adriana Zaaijer (1849-1911).

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rhenen, Overlijdensakten, 1967, aktenummer 16. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-klasina-van-dee-1891-1967/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1886-1948-en-klasina-van-dee-1891-1967/.